Redan medlem?
Sekretesspolicy

Sport42 är en service som hjälper dig att hitta och ta kontakt med andra människor att sporta med, denna service är tillgänglig för Sport42 medlemmar via Internet. Denna service låter medlemmar få tillgång till andra registrerade medlemmars profiler. Du kan registrera/anmäla dig gratis och, om du skulle vilja, annullera ditt konto när som helst.

Denna tjänst kan antingen vara gratis för medlemmar, eller med hänsyn till vissa specificerade tjänster, mot betalning. Vår service är endast tillgänglig för registrerade medlemmar. Innan du registrerar/anmäler dig, ber vi dig att läsa igenom dessa villkor, eftersom de utgör en del av det juridiskt bindande avtal du ingår med Sport42.com. Om du går med på att binda dig till dessa villkor var vänlig klicka i rutan längst ner på registreringssidan där det står: "Jag har läst och går med på villkoren och sekretesspolicyn". Om du inte går med på dessa villkor kan du inte registrera dig som medlem. Detta är din överenskommelse med Sport42.com när det gäller användandet av deras tjänst. Genom att registrera/anmäla dig som medlem och genom att använda deras service går du med på att vara bunden av dessa villkor.

Rätt att se din personliga information

Som medlem har du rätt att se den personliga information som vi har angående dig. Om du är orolig för att den information vi har om dig inte stämmer, var vänlig kontakta oss via e-post.

Säkerhet

Vi är utrustade för att se till att din personliga information är skyddad mot obehörig tillgänglighet eller användning, ändring, olaglig eller tillfällig skada eller förlust. Trots detta kan vi inte garantera säkerheten av den information du ger oss. Du accepterar den inneboende risken av att ge ut och dela information över nätet och håller inte oss ansvariga för brist av denna säkerhet förutom om det är ett direkt resultat av vår oaktsamhet eller medvetna fel.